Godło POLSKI
Featured

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 NA LATA 2021-2025

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewicza w Siewierzu                         w 2023 roku otrzymała dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych                                             w wysokości 10 000,00 zł                                                             w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.                           na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych                                Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych                                  ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego             pochodzących z budżetu państwa. ZADANIE „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i /lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”. Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego          w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. MGBP w Siewierzu

Centrala


42-470 Siewierz Plac Wojska Polskiego 11

Dyrekcja, Księgowość:

tel./fax.: 326741616

Księgozbiór, Obsługa czytelników:

tel.: 326741646 

e-mail: siewierz@mgbps.pl

Filia nr 1 w Brudzowicach


42-470 Siewierz (Brudzowice),
Centrum Kulturalno – Edukacyjne
ul. Szkolna 2
Tel.: 326741834

e-mail: brudzowice@mgbps.pl

Filia nr 2 Żelisławicach


42-470 Siewierz (Żelisławice),
Remiza OSP, ul. Piastów 32
Tel.: 326743251

e-mail: zelislawice@mgbps.pl

Filia nr 3 w Wojkowicach Kościelnych


42-510 Wojkowice Kościelne,
ul. Dąbrowska 2
Tel.:326742658

e-mail: wk@mgbps.pl

Menu Główne