Godło POLSKI
Featured

O SIEWIERSKICH DROGACH DO NIEPODLEGŁOŚCI W BIBLIOTECE

O SIEWIERSKICH DROGACH DO NIEPODLEGŁOŚCI W BIBLIOTECE105 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości stała się okazją do przeprowadzenia dwóch lekcji regionalnych w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Korusiewicza w Siewierzu z udziałem uczniów klasy siódmej ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego oraz klasy siódmej i ósmej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu pt. „Siewierskie drogi do niepodległości”.

Lekcje były doskonałą okazją do przypomnienia młodzieży postawy patriotycznej siewierzan i ich udziału w formacjach militarnych w czasie I wojny światowej.

Lekcje wypełniły: wspólny śpiew pieśni patriotycznych, czytanie opowieści o życiu w Siewierzu w okresie I wojny (m.in. o handlu wymiennym), szukanie odpowiedzi na zadane pytania w materiałach źródłowych. Uczniowie dowiedzieli się o postawie patriotycznej ludności cywilnej, obronie siewierskich dzwonów, działalności Rady Miejscowej Opiekuńczej oraz tradycji obchodów ważnych rocznic przy pomniku siewierzan poległych w walce o niepodległość w latach 1915-1920. Poznali nazwiska siewierskich legionistów, członków Polskiej Organizacji Wojskowej, a także żołnierzy Armii gen. Hallera, którzy przybyli do Siewierza w 1919 roku. Zdobytą wiedzę sprawdzili rozwiązując okolicznościową krzyżówkę oraz „Quiz niepodległościowy”.

MGBP w Siewierzu

Centrala


42-470 Siewierz Plac Wojska Polskiego 11

Dyrekcja, Księgowość:

tel./fax.: 326741616

Księgozbiór, Obsługa czytelników:

tel.: 326741646 

e-mail: siewierz@mgbps.pl

Filia nr 1 w Brudzowicach


42-470 Siewierz (Brudzowice),
Centrum Kulturalno – Edukacyjne
ul. Szkolna 2
Tel.: 326741834

e-mail: brudzowice@mgbps.pl

Filia nr 2 Żelisławicach


42-470 Siewierz (Żelisławice),
Remiza OSP, ul. Piastów 32
Tel.: 326743251

e-mail: zelislawice@mgbps.pl

Filia nr 3 w Wojkowicach Kościelnych


42-510 Wojkowice Kościelne,
ul. Dąbrowska 2
Tel.:326742658

e-mail: wk@mgbps.pl

Menu Główne