Godło POLSKI

Konkursy

GMINNE KONKURSY O KOŚCIELE ŚW. BARBARY I ŚW. WALENTEGO W SIEWIERSKIEJ BIBLIOTECE

W dniu 19 maja 2016 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Siewierzu odbyły się finały dwóch konkursów regionalnych poświęconych kościołowi św. Barbary i św. Walentego w Siewierzu. Ich celem było „ocalenie od zapomnienia” i popularyzacja kościoła jako  cennego zabytku sakralnego, pogłębienie  wiedzy historycznej, regionalnej, religijnej i z historii sztuki, wyrobienie wśród młodzieży poczucia tożsamości, więzi ze swoją Małą Ojczyzną.

JĘZYKOWE POTYCZKI  Z WIERSZAMI RAFAŁA WITKA W SIEWIERSKIEJ BIBLIOTECE

W dniu 13 maja 2016 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Siewierzu odbyła się już V edycja gminnego konkursu „Językowe Potyczki z Wierszami…” Tym razem dzieci miały za zadanie poznać bliżej twórczość współczesnego polskiego autora książek dla dzieci Rafała Witka.

GMINNE KONKURSY O KOŚCIELE ŚW. JANA CHRZCICIELA W BIBLIOTECE

Kościół św. Jana Chrzciciela w Siewierzu jest najstarszą budowlą na terenie gminy, jedną z najstarszych na terenie Górnego Śląska i Polski. W tym roku mija 870 lat od pierwszej wzmianki o tym kościele, znajdującej się w „Rocznikach” Jana Długosza. Jest to doskonała okazja do poznania jego historii i architektury.

GMINNY KONKURS JĘZYKOWE POTYCZKI Z WIERSZAMI URSZULI KOZŁOWSKIEJ W SIEWIERSKIEJ BIBLIOTECE

W dniu 15 maja 2014 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Siewierzu odbył się gminny konkurs „Językowe Potyczki z Wierszami Urszuli Kozłowskiej” dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych. Wzięło w nim udział 7 dwuosobowych drużyn ze wszystkich szkół z terenu Miasta i Gminy Siewierz.

GMINNY KONKURS HISTORYCZNY KOŚCIÓŁ ŚW. MACIEJA AP. : NASZE KULTUROWE DZIEDZICTWO W SIEWIERSKIEJ BIBLIOTECE

Ziemia siewierska posiada wiele cennych zabytków. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje kościół parafialny św. Macieja Ap.

Jedną z form popularyzacji wiedzy   o regionie i jego zabytkach są niewątpliwie konkursy.

Centrala


42-470 Siewierz Plac Wojska Polskiego 11

Dyrekcja, Księgowość:

tel./fax.: 326741616

Księgozbiór, Obsługa czytelników:

tel.: 326741646 

e-mail: siewierz@mgbps.pl

Filia nr 1 w Brudzowicach


42-470 Siewierz (Brudzowice),
Centrum Kulturalno – Edukacyjne
ul. Szkolna 2
Tel.: 326741834

e-mail: brudzowice@mgbps.pl

Filia nr 2 Żelisławicach


42-470 Siewierz (Żelisławice),
Remiza OSP, ul. Piastów 32
Tel.: 326743251

e-mail: zelislawice@mgbps.pl

Filia nr 3 w Wojkowicach Kościelnych


42-510 Wojkowice Kościelne,
ul. Dąbrowska 2
Tel.:326742658

e-mail: wk@mgbps.pl