GMINNY KONKURS „JĘZYKOWE POTYCZKI Z WIERSZAMI TADEUSZA ŚLIWIAKA” W SIEWIERSKIEJ BIBLIOTECE

W trakcie Tygodnia Bibliotek, którego hasło brzmiało „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych” w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Siewierzu w dniu 9 maja 2013 roku odbył się Gminny Konkurs „Językowe potyczki z wierszami Tadeusza Śliwiaka” dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej. Wzięło w nim udział  6 dwuosobowych zespołów ze wszystkich szkół z  terenu Miasta i Gminy Siewierz.